4 Aralık 2010 Cumartesi


 2008/ MSGÜ'nün 125.yılında    ''Geçmişten günümüze güzel sanatlar'' öğretmen ve öğrencileri sergisinden.
50x70 cm

2012Topkapı Sarayı Bâb-ı Humâyûn (Hat:Ali B. Yahya Sûfî 15.yy)  
(Topkapi Palace Sultanate gate (Penman: Ali B. Yahya Sûfi 15.century)


Hâmid Aytaç'ın Eyûp'deki kubbe yazısı


serbest tasarım 2009/ Karalama üzeri ''Edeb Yâ Hû''   Ölçü:  35x50 cm


                             

 ''Vav'' و  


This too shall pass'' -''این نیز بگذرد'