İsimler (Names)
                      ''Elif'' (Turkish pronunciation:Alif) the name of a woman''Abdülkadir''


''Hâdiye''


özel isim sipariş 'Ömer Arslan'' order (proper noun)
                                                          Yazı türü: Divani 15x20 cm    
                                                                    (Diwani script) 


                                                             
                                                                    ''Kayhan'' 2013
                                                                
                                                       Yazı türü: Divani 15x20 cm    
                                                                    (Diwani script) 
                                                                    '' Selcen'' 2013

                                                        Yazı türü: Divani A4 size   
                                                                                      (Diwani script) 


''Lâl'' 2010
 Yazı türü: Sülüs A4 size
Thuluth script

(2010 ky)