Üstadlar-Masters


Hat Sanatında sıkça kullanılan yazı çeşitleri

Arabic Calligraphy Scripts Arabic Calligraphy Variations – Islamic Graphics- Hat sanatında sıkça kullanılan yazı türleri  
İbn Mukle'nin (885-940 Bağdad)  Altın Oran sistemi
Ibn Muqlah's Golden Section system (Bagdad (885-940)Üsküdar'da bir  Rüştiye Mektebi kitabesi.  (2008-2007(?) yılında resimlendi)
Üst kitabe:
''Mekteb-i Rûştiye-i Askeriyye''
2.Kitabe:
''' Hazret-i Abdülaziz Hân Maârif Pîşenin/ Mülkün istikbâlini teminidir emniyyesi/ Ânın içün açtı yer yer muntazam rüşdiyyeler/ Ne İstanbul ve ne Bağdad kaldı ne Suriye’ si/ Nakd-i vakti sarf edip gel cem-i zâd-ı dâniş et/ Harc-ı âlemdir ucuzdur şimdi vezni kıyyesi/ hâme-i tâz-ı vatan Hüsnü dedi tarihine/ Feyz ü sa’yin menbaıdır Askeri Rüşdiyyesi/ Ketebe-Hû Aziz/ Sene 1292'' 

Bursa Ulu Camii   Celî Nestalîk (2007)


 V. Mehmed'e ait ferman ve tuğra. (Sultan Reşad) 1844-1919   V. Mehmed's (Sultan Reshad) edict and tugra. 19.centruy
''Mehmed bin Abdulmecid han el-muzaffer daima’’ Reşad'


18. yüzyıl reis ül' hattatin (hattatların reisi) İsmail Zühdi'nin kardeşi tarafından ( Mustafa Râkım) yazılmış mezar taşı.
Mustafa Râkım papağan istifi


Detail, Mehmet Şefik Bey (b Istanbul, 1819?; d Istanbul, 1880). Ottoman calligrapher

Calligrapher/ Hattat: Kazasker (Kadıasker-askeri hakim) Mustafa Izzet Efendi (b. 1801 - d. 16 November 1876), was an Ottoman composer, neyzen, poet and statesman best known for his calligraphy. ''Fallahu hayrun hafizen ve hüve erhamür rahimin'' (En hayırlı koruyucu da Allah'tır. Ve O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.»


Calligrapher/ Hattat: Ali Efendi (Çırçırlı). (ö.1906) Fatih'in Çırçır (Haydar) semtinde doğdu. Çırçırlı lakabı buradan, Haydarlı lakabıyla da tanınır. Hat sanatını (Mahmet) Şefik Bey'den öğrendi.

Calligrapher/ Hattat: Mehmed Hulusi Efendi ( Yazgan) “İstanbullu Hulusi Efendi” (d. 1868, İstanbul – ö. 1940,İstanbul):
Calligrapher/ Hattat: Mehmed Hulusi Efendi ( Yazgan) “İstanbullu Hulusi Efendi” (d. 1868, İstanbul – ö. 1940,İstanbul)

Kazasker Mustafa Izzet Efendi (b. 1801 - d. 16 November 1876), was an Ottoman composer, neyzen, poet and statesman best known for his calligraphy. 


Sketch from Mustafa Rakım Efendi (1757, Ünye – 1825, İstanbul),:

Sketch from Mustafa Rakım Efendi (1757, Ünye – 1825, İstanbul),


Calligrapher/Hattat: Mehmet Suud Bey (Suud El Mevlevi) İstanbul 1882 -1948 '''Yâ Hazret-i Mevlânâ-kaddesallahu sırrahul âli':

Calligrapher/Hattat: Mehmet Suud Bey (Suud El Mevlevi) İstanbul 1882 -1948 '''Yâ Hazret-i Mevlânâ-kaddesallahu sırrahul âli'

Calligrapher/ Hattat: Mehmed Şefik 1820/ 1880 istanbul. İstanbul Üniversitesinin kitabesi de Şefik Bey'in.. Beşiktaş Yahya Efendi türbesi haziresindeki 70 yıldır kayıp kabir taşı tarihçi Necdet İşli’nin araştırma çalışmaları ile 2007 de bulundu. levha: ''Allahu Ganiyy'':

Calligrapher/ Hattat: Mehmed Şefik 1820/ 1880 istanbul. İstanbul Üniversitesinin kitabesi de Şefik Bey'in.. Beşiktaş Yahya Efendi türbesi haziresindeki 70 yıldır kayıp kabir taşı tarihçi Necdet İşli’nin araştırma çalışmaları ile 2007 de bulundu. levha: ''Allahu Ganiyy''

Calligrapher/ Hattat: Mustafa Halim Özyazıcı 1898/1964 Nastaliq & Thuluth script exercise  ------------- Halim Özyazıcı Karalama ''Göz yumma güneşden ne kadar nûru kararsa Sönmez ebedî her gecenin bir gündüzü vardır'' Tevfik Fikret Nestalik stili yazı ile.. Besmele, Sülüs yazı stili.. karalama..egzersiz..:
Calligrapher/ Hattat: Mustafa Halim Özyazıcı 1898/1964 Nastaliq & Thuluth script exercise ------------- Halim Özyazıcı Karalama ''Göz yumma güneşden ne kadar nûru kararsa Sönmez ebedî her gecenin bir gündüzü vardır'' Tevfik Fikret Nestalik stili yazı ile.. Besmele, Sülüs yazı stili.. karalama..egzersiz..

Calligrapher/ Hattat: Kazasker Mustafa Izzet Efendi) (b. 1801 - d. 16 November 1876), was an Ottoman composer, neyzen, poet and statesman best known for his calligraphy. ------------------------- ------------------------------ Hicri 1292 (1875) tarihli Kazasker Mustafa İzzet imzalı levha. ''İtme mirati sikeste seni yüz surete kor'' Aynayı kırmayasın, seni yoksa yüz şekle koyar.--(bir ayna kırıldığında her bir parçası ayrı görüntü verdiği gibi kırılmış kalpten de sağlıklı görüş alamazsın.):
Calligrapher/ Hattat: Kazasker Mustafa Izzet Efendi) (b. 1801 - d. 16 November 1876), was an Ottoman composer, neyzen, poet and statesman best known for his calligraphy. ------------------------- ------------------------------ Hicri 1292 (1875) tarihli Kazasker Mustafa İzzet imzalı levha. ''İtme mirati sikeste seni yüz surete kor'' Aynayı kırmayasın, seni yoksa yüz şekle koyar.--(bir ayna kırıldığında her bir parçası ayrı görüntü verdiği gibi kırılmış kalpten de sağlıklı görüş alamazsın.)


Calligrapher/ Hattat: Sultan of the Ottoman Mahmud II (1784-1839) Mahmud II, was taught the art of calligraphy first by Gebecizade Mehmet Vasfi Efendi and later by Ustad Mustafa Rakim. Sakıp Sabancı Museum, collection İstanbul Sultan II.Mahmud 'un imzası olan bir hat levhası (II. Mahmud'un yazı hocası Hattat Mustafa Rakım) Sakıp Sabancı Müzesi koleksiyonu '''ve ma tevfiki illa billah'''( (''Başarım ancak Allahın yardımı iledir.''):
Calligrapher/ Hattat: Sultan of the Ottoman Mahmud II (1784-1839) Mahmud II, was taught the art of calligraphy first by Gebecizade Mehmet Vasfi Efendi and later by Ustad Mustafa Rakim. Sakıp Sabancı Museum, collection İstanbul Sultan II.Mahmud 'un imzası olan bir hat levhası (II. Mahmud'un yazı hocası Hattat Mustafa Rakım) Sakıp Sabancı Müzesi koleksiyonu '''ve ma tevfiki illa billah'''( (''Başarım ancak Allahın yardımı iledir.'')

Tile panel Calligrapher/Hattat: İsmail Hakkı Altunbezer (1873-1946 istanbul) Çini pano. Hattat: İsmail Hakkı Bey, Tezhip sanatçısı, Tuğrakeş, Ressam.. --------------------------------------- والله غالب على أمره:
Tile panel Calligrapher/Hattat: İsmail Hakkı Altunbezer (1873-1946 istanbul) Çini pano. Hattat: İsmail Hakkı Bey, Tezhip sanatçısı, Tuğrakeş, Ressam.. --------------------------------------- والله غالب على أمره

Calligrapher/ Hattat, İsmail Zühdî Efendi) (d. 1806) was an Ottoman calligrapher. ''Ah one of the love and Its types''(almost meaning)  Reisül Hattîn (hattatların reisi) İsmail Zühdi Efendi 18.yy''Âh minel aşk ve halatihi'' (ah aşk, ve onun halleri..(gibi) en alt satır imzası..''meşekahu ( bunu meşk eden yazan kişi) el-fakir ( fakir) İsmail Zühdi, el magruf ( tanınmış, bilinen,) hafız-ı Kur'ân, gaferallahu zunubehu, (Allah günahlarını affetsin) amin, sene H. 1194 '' (1780) yazılı.:
Calligrapher/ Hattat, İsmail Zühdî Efendi) (d. 1806) was an Ottoman calligrapher. ''Ah one of the love and Its types''(almost meaning) Reisül Hattîn (hattatların reisi) İsmail Zühdi Efendi 18.yy''Âh minel aşk ve halatihi'' (ah aşk, ve onun halleri..(gibi) en alt satır imzası..''meşekahu ( bunu meşk eden yazan kişi) el-fakir ( fakir) İsmail Zühdi, el magruf ( tanınmış, bilinen,) hafız-ı Kur'ân, gaferallahu zunubehu, (Allah günahlarını affetsin) amin, sene H. 1194 '' (1780) yazılı.

Nastaliq script Calligrapher/ Hattat: Sami Efendi (Ottoman Turkish: سامى افندي‎, Modern Turkish: Hattat Mehmet Sâmi Efendi) (1837-1912), was an Ottoman calligrapher. The Tughra found its definitive shape in the era of Abdulhamid II in the hands of Sami Efendi. " رأس الحكمة مخافة الله " بيد الخطاط محمد سامي رحمه الله 1330هـ…:
Nastaliq script Calligrapher/ Hattat: Sami Efendi (Ottoman Turkish: سامى افندي‎, Modern Turkish: Hattat Mehmet Sâmi Efendi) (1837-1912), was an Ottoman calligrapher. The Tughra found its definitive shape in the era of Abdulhamid II in the hands of Sami Efendi. " رأس الحكمة مخافة الله " بيد الخطاط محمد سامي رحمه الله 1330هـ

Calligrapher/ Hattat: Sultan of the Ottoman Mahmud II (1784-1839) Mahmud II, was taught the art of calligraphy first by Gebecizade Mehmet Vasfi Efendi and later by Ustad Mustafa Rakim. Sultan II.Mahmud 'un hat çalışması 18.yy

Besmele/ Calligrapher/ Hattat Halim Özyazıcı 1898/1964 İstanbul...İstanbul'un Haseki semtinde 1898 yılında doğdu. Rüştiye'yi bitirdikten sonra Sanayi-i Nefise Mektebi'ne gitti. Medresetü’l-Hattatin 'de (hattat mektebi) hat öğrenimi gördü. Uzun süre serbest çalıştı.1948 yllından 1962 yılına kadar Güzel Sanatlar Akademisi Şark Tezyini Sanatlar şubesinde (şimdiki geleneksel sanatlar şubesi) yazı öğretmenliği yaptı. 1964 yılında vefat etti.


Calligrapher/ Hattat: Muhsinzade Abdullah Hamdi Efendi (d. 1832 – ö. 19 Ağustos 1899) Thuluth script 1832’de İstanbul’un Kuruçeşme semtinde, Muhsinizade Yalısı’nda dünyaya geldi[1]. Babası Mehmet Bey, Osmanlı sadrazamlarından Muhsinzade Mehmed Paşa’nın torunu.Sultan II.Abdülhamid tarafından kendisine Hattatların reisi ''Reis-ül hattatîn'' Ünvanı verdildi. Yazı türü: Celî Sülüs/ "Fe Tebarekallahü Rabbü'l-âlemin (''Âlemlerin Rabbi Olan Allah Mübarektir")


Calligrapher& painter İsmail Hakkı Altunbezer (1873-1946) İstanbul İsmail Hakkı Bey, Tezhip sanatçısı, Tuğrakeş, Ressam..Bir dönem akademide hoca.. إن الله جميل يحب الجمال "Allah is beautiful and loves beauty'' ------------------------------------------ ''Allah Güzeldir güzelliği sever''


Calligrapher/ hattat: Mehmed Şefik Bey (d. 1819 ,İstanbul– ö. 1880), "Allah is beautiful and loves beauty'' - ''Allah Güzeldir, Güzelliği Sever'

Calligrapher/ Hattat: Mehmed Şefik/ İstanbul 1820/1880 -------------------------------------- Thuluth Script 48x42 cm Emin Barın collection Yazı türü: Celi Sülüs 48x42 CM “Ya Rab beni muhtacına muhtaç etme. Muhtaç isem ancak sana muhtaç olayım”:

Calligrapher/ Hattat: Mehmed Şefik/ İstanbul 1820/1880 -------------------------------------- Thuluth Script 48x42 cm Emin Barın collection Yazı türü: Celi Sülüs 48x42 CM “Ya Rab beni muhtacına muhtaç etme. Muhtaç isem ancak sana muhtaç olayım”

Detail Calligrapher/ Hattat: signed by Sultan of the Ottoman Mahmud II (1784-1839) Mahmud II, was taught the art of calligraphy first by Gebecizade Mehmet Vasfi Efendi and later by Ustad Mustafa Rakim. Sultan II.Mahmud 'un yazdığı Hat levhasından ayrıntı.:
Detail Calligrapher/ Hattat: signed by Sultan of the Ottoman Mahmud II (1784-1839) Mahmud II, was taught the art of calligraphy first by Gebecizade Mehmet Vasfi Efendi and later by Ustad Mustafa Rakim. Sultan II.Mahmud 'un yazdığı Hat levhasından ayrıntı.
Calligrapher/ Hattat: Sultan of the Ottoman Mahmud II (1784-1839) Mahmud II, was taught the art of calligraphy first by Gebecizade Mehmet Vasfi Efendi and later by Ustad Mustafa Rakim. Sultan II.Mahmud 'un hat çalışması 18.yy:
Calligrapher/ Hattat: Sultan of the Ottoman Mahmud II (1784-1839) Mahmud II, was taught the art of calligraphy first by Gebecizade Mehmet Vasfi Efendi and later by Ustad Mustafa Rakim. Sultan II.Mahmud 'un hat çalışması 18.yy

Calligrapher/ hattat: Mehmed Şefik Bey (d. 1819 ,İstanbul– ö. 1880),  "Allah is beautiful and loves beauty'' ------------------------------------------ Ressam/Hattat Feyhaman Duran koleksiyonu ''Allah Güzeldir, Güzelliği Sever'':

Calligrapher/ hattat: Mehmed Şefik Bey (d. 1819 ,İstanbul– ö. 1880), "Allah is beautiful and loves beauty'' ------------------------------------------ Ressam/Hattat Feyhaman Duran koleksiyonu ''Allah Güzeldir, Güzelliği Sever''

Calligrapher / Hattat: Emin Barın 1913/1987 İstanbul Turkish 'Gel Keyfim Gel'      (almost 'come good mood') Celi Diwani scprit ----- Emin Barın 'Gel keyfim Gel' Yazı Türü:Celi Divani (yazılar belli bir kalem büyüklüğünden sonra mesela kitap harfleri normalden manşet puntosuna çıkması gibi büyüdüğünde 'celî' yani 'büyük' yazı olarak isimlendiriliyor. böylce normal ölçüdeki bir Sülüs yazı Celî-Sülüs veya 'Celî' Divani oluveriyor. Biz de kitabeler-levhalar ölçüüsünde olduğunu anlıyoruz.:

Calligrapher / Hattat: Emin Barın 1913/1987 İstanbul Turkish 'Gel Keyfim Gel' (almost 'come good mood') Celi Diwani scprit ----- Emin Barın 'Gel keyfim Gel' Yazı Türü:Celi Divani (yazılar belli bir kalem büyüklüğünden sonra mesela kitap harfleri normalden manşet puntosuna çıkması gibi büyüdüğünde 'celî' yani 'büyük' yazı olarak isimlendiriliyor. böylce normal ölçüdeki bir Sülüs yazı Celî-Sülüs veya 'Celî' Divani oluveriyor. Biz de kitabeler-levhalar ölçüsünde olduğunu anlıyoruz.
Doodle/form Sheikh Hamdullah 1436–1520 (Turkish:Şeyh Hamdullah), born in Amasya, Ottoman Empire, was a master of Islamic calligraphy. He devoted his whole life to the art of calligraphy, producing forty-seven Mus'hafs /Şeyh Hamdullah II.Beyazid 'ın da yazı hocası olmuş. Harflere getirdirdiği estetik yeniliklerle hat sanatı tarihinde müstesna bir yerdedir .Amasya1436–1520İstanbul:

Doodle/form Sheikh Hamdullah 1436–1520 (Turkish:Şeyh Hamdullah), born in Amasya, Ottoman Empire, was a master of Islamic calligraphy. He devoted his whole life to the art of calligraphy, producing forty-seven Mus'hafs /Şeyh Hamdullah II.Beyazid 'ın da yazı hocası olmuş. Harflere getirdirdiği estetik yeniliklerle hat sanatı tarihinde müstesna bir yerdedir .Amasya1436–1520İstanbul

Hamid Aytaç 1891-1982 İstanbul رحمة الله عليه Muhtemelen bir kartvizit için ''Behçet Er-Reşid'' yazılı Name for a contact card Hattat/ Calligrapher : Hamid Aytaç  1891-1982:

Hamid Aytaç 1891-1982 İstanbul رحمة الله عليه Muhtemelen bir kartvizit için ''Behçet Er-Reşid'' yazılı Name for a contact card Hattat/ Calligrapher : Hamid Aytaç 1891-1982The Calligraphy Collection of the Sakıp Sabancı Museum, İstanbulWriting sets belngig to Feyhaman Duran (1886-1970) and examples of his calligraphic compositions (İstanbul Universty Feyhaman duran collection/ Sabancı Museum) exhibition "between two worlds" ------------------------------------------------------------ 2017 mart Sabancı müzesi sergi ''İki Dünya Arasında'' ressam hattat Feyhaman Duran,(1886-1970) (Temmuz'a kadar devam ediyor)

Otoportrait Feyhaman Duran  (Calligrapher and painter) 1886-1970 exhibitionSabancı museum 2017 May -------------------------------------------------- Hattat Ressam Feyhaman Duran 1886-1970:

Otoportrait Feyhaman Duran (Calligrapher and painter) 1886-1970 exhibitionSabancı museum 2017 May -------------------------------------------------- Hattat Ressam Feyhaman Duran 1886-1970

Exhibition Sabancı Museum 2017 May Feyhaman Duran "between two worlds" (1886-1970) His room and examples of his calligraphic works and paintings ----------------------------------------------------------- Sergi, ''İki Dünya Arasında'' Sabancı Müzesi, Ressam Hattat Feyhaman Duran Mart 2017. Sergi Temmuz ayına kadar devam ediyor.:

Exhibition Sabancı Museum 2017 May Feyhaman Duran "between two worlds" (1886-1970) His room and examples of his calligraphic works and paintings ----------------------------------------------------------- Sergi, ''İki Dünya Arasında'' Sabancı Müzesi, Ressam Hattat Feyhaman Duran Mart 2017. Sergi Temmuz ayına kadar devam ediyor.Abdulqādir Efendi is one of our forgotten calligraphers, who grew up in the late Ottoman period.. Abdülkadir Saynaç 1881-Kayseri-1967-Fatih ''Bazı biyografilerde kendisinin devrin “ünlü hattat”larından olduğundan bahsedilse de Abdülkadir Efendi'nin şöhretten uzak yaşayan,mütavazi biri olduğu da yazar. Devrin meşhur hattatlarından Hasan Rızâ, Bakkal Ahmed Ârif, Karınâbâdî Hasan Hüsnü ve Sâmi Efendilerden değişik yazılar meşketmiş, Feyhaman Duran'ın Ressam- Hattat) amcazâdesi-(kuzeni)


Abdulqādir Efendi is one of our forgotten calligraphers, who grew up in the late Ottoman period..  Abdülkadir Saynaç 1881-Kayseri-1967-Fatih ''Bazı biyografilerde kendisinin devrin “ünlü hattat”larından olduğundan bahsedilse de Abdülkadir Efendi'nin şöhretten uzak yaşayan,mütavazi biri olduğu da yazar. Devrin meşhur hattatlarından Hasan Rızâ, Bakkal Ahmed Ârif, Karınâbâdî Hasan Hüsnü ve Sâmi Efendilerden değişik yazılar meşketmiş, Feyhaman Duran'ın Ressam- Hattat) amcazâdesi-(kuzeni):
Abdulqādir Efendi is one of our forgotten calligraphers, who grew up in the late Ottoman period.. Abdülkadir Saynaç 1881-Kayseri-1967-Fatih ''Bazı biyografilerde kendisinin devrin “ünlü hattat”larından olduğundan bahsedilse de Abdülkadir Efendi'nin şöhretten uzak yaşayan,mütavazi biri olduğu da yazar. Devrin meşhur hattatlarından Hasan Rızâ, Bakkal Ahmed Ârif, Karınâbâdî Hasan Hüsnü ve Sâmi Efendilerden değişik yazılar meşketmiş, Feyhaman Duran'ın Ressam- Hattat) amcazâdesi-(kuzeni)

Abdulqādir Efendi is one of our forgotten calligraphers, who grew up in the late Ottoman period.. Abdülkadir Saynaç 1881-Kayseri-1967-Fatih ''Bazı biyografilerde kendisinin devrin “ünlü hattat”larından olduğundan bahsedilse de Abdülkadir Efendi'nin şöhretten uzak yaşayan,mütavazi biri olduğu da yazar. Devrin meşhur hattatlarından Hasan Rızâ, Bakkal Ahmed Ârif, Karınâbâdî Hasan Hüsnü ve Sâmi Efendilerden değişik yazılar meşketmiş, Feyhaman Duran'ın Ressam- Hattat) amcazâdesi-(kuzeni):

Abdulqādir Efendi is one of our forgotten calligraphers, who grew up in the late Ottoman period.. Abdülkadir Saynaç 1881-Kayseri-1967-Fatih ''Bazı biyografilerde kendisinin devrin “ünlü hattat”larından olduğundan bahsedilse de Abdülkadir Efendi'nin şöhretten uzak yaşayan,mütavazi biri olduğu da yazar. Devrin meşhur hattatlarından Hasan Rızâ, Bakkal Ahmed Ârif, Karınâbâdî Hasan Hüsnü ve Sâmi Efendilerden değişik yazılar meşketmiş, Feyhaman Duran'ın Ressam- Hattat) amcazâdesi-(kuzeni)

Abdülkadir Saynaç 1881-Kayseri-1967-Fatih 

The calligraphist-hattat, Hamid Aytaç(Diyarbakır-1891-1981 istanbul):

The calligraphist-hattat, Hamid Aytaç(Diyarbakır-1891-1981 istanbul)

Calligrapher/ hattat: Çırçırlı Ali Efendi (ö. 1906) Fatih’in Çırçır (Haydar) semtinde doğuğu için Çırçırlı veya Haydarlı lakabıyla tanınıyor.Müthiş bir ''rabbiyesseir'' istifi vardır.. Klasik..(Bu bölümde var):

Calligrapher/ hattat: Çırçırlı Ali Efendi (ö. 1906) Fatih’in Çırçır (Haydar) semtinde doğuğu için Çırçırlı veya Haydarlı lakabıyla tanınıyor.Müthiş bir ''rabbiyesseir'' istifi vardır.. Klasik..(Bu bölümde var)

Calligrapher/ Hattat Ahmed Karahisari, (1468–1566)  In terms of the technique and innovations made to the calligraphy, he is considered one of the most important three Ottoman calligraphers along with Sheikh Hamdullah and Hâfiz Osman. Among the followers of Karahisari style his student Çelebi Hasan is renowned as much as himself. 17th century.. Musalsai( close-knit) and Kufi script... Karahisar doğumlu Ahmed karahisari 17. yüzyıl efsane devrin şimdiki jargonla ''efsane'' hattatı..nokta.:

Calligrapher/ Hattat Ahmed Karahisari, (1468–1566) In terms of the technique and innovations made to the calligraphy, he is considered one of the most important three Ottoman calligraphers along with Sheikh Hamdullah and Hâfiz Osman. Among the followers of Karahisari style his student Çelebi Hasan is renowned as much as himself. 17th century.. Musalsai( close-knit) and Kufi script... Karahisar doğumlu Ahmed karahisari 17. yüzyıldan  ekol sahibi bir hattat.


Nastaliq script The calligraphist-hattat, Hamid Aytaç(Diyarbakır-1891-1981 istanbul) ''Ağlamayan göz görmez'':

Nastaliq script The calligraphist-hattat, Hamid Aytaç(Diyarbakır-1891-1981 istanbul) ''Ağlamayan göz görmez'


Suleymaniye Mosque pendant Sultan Suleyman period 17th century. Calligraphers/ Hattat: Ahmed Karahisari, (1468–1566) and his talented student Çelebi Hasan. 17th century. Süleymaniye Camii Pandantif (aslan gögsü) köşelerde..Hattat Ahmed Karahisari Ve öğrencisi Çelebi Hasan, 17. yüzyıl.:

Suleymaniye Mosque pendant Sultan Suleyman period 17th century. Calligraphers/ Hattat: Ahmed Karahisari, (1468–1566) and his talented student Çelebi Hasan. 17th century. Süleymaniye Camii Pandantif (aslan gögsü) köşelerde..Hattat Ahmed Karahisari Ve öğrencisi Çelebi Hasan, 17. yüzyıl. 

Suleymaniye Mosque pendant Sultan Suleyman period 17th century. Calligraphers/ Hattat: Ahmed Karahisari, (1468–1566) and his talented student Çelebi Hasan. 17th century. Süleymaniye Camii Pandantif (aslan gögsü) köşeler....Hattat Ahmed Karahisari ve öğrencisi Çelebi Hasan, 17. yüzyıl.:
Suleymaniye Mosque pendant Sultan Suleyman period 17th century. Calligraphers/ Hattat: Ahmed Karahisari, (1468–1566) and his talented student Çelebi Hasan. 17th century. Süleymaniye Camii Pandantif (aslan gögsü) köşeler....Hattat Ahmed Karahisari ve öğrencisi Çelebi Hasan, 17. yüzyıl.


Calligrapher/ Hattat: Mehmet Sâmi Efendi) (1837-1912):


Calligrapher/ Hattat: Mehmet Sâmi Efendi) (1837-1912)Calligrapher/ Hattat : Abdulfettah1815-1896) Abdülfettah Efendi Rum asıllı. Sakız adasında doğdu. Hüsrev Paşa tarafından satın alınarak İstanbul’a getirildi ve müslüman oldu. Burada iyi bir tahsil gördü. Paşanın seraskerliği zamanında Dâire-i Askeriyye’de bazı zâbitlerden ders alarak yetişti ve bu sırada hüsnühat öğrendi. 1860’da para basım tekniklerinde ihtisas yapmak üzere Viyana ve Paris’e gönderildi. Osmanlı Devleti’nde üst derecede vazifeler gördü ve bu sayede çeşitli nişanlar aldı.


Calligrapher/Hattat: Yesarizade Mehmed Esad 17.Cent. Sağ eli, hiç tutmaz halde.. Yazıyı sol eliyle yazmaya çalışıyor. 'Solak' 'Yesâri' lakabı buradan..Babası,meşhur hat ustası Veliyüddin Efendiye talebe götür. Veli efendi çocuğun felçli haline bakarak 'bu işi yapamaz' diye reddet. Sonrasında Yasri talik yazıyı da öğren ekol..Veli efendi sonraları da onun halini ve sanatını 'Cenâb-ı Hak bu zâtı,bizim kibirli burnumuzu kırmak için göndermiş' diyerek ve reddettiği için üzülerek takdir ediyor.(harf sınırı) (bu aktarımı pinterest'te  için hazırladığım için pinterest'in  açıklama  sınırından dolayı bilgilendirmeler kısa kısa olabilir..)

UŞŞAKİ TEKKESİ ÇEŞMESİ Yedikule, İstanbul. Çeşmenin ayna taşında, 16. yüzyılın ünlü hattatı Ahmed Karahisarî’nin, günümüzde Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde bulunan albümünde yer alan, müselsel besmelesi üslûbundaki Kelime-i Tevhid kitabesi yer alır. Uşşakî Tekkesi Çeşmesi, henüz o dönemde, bezemenin çok farklı algılandığının en güzel örneğidir. (19. yüzyıl sonu-20. yüzyıl başlarından cam negatif):
UŞŞAKİ TEKKESİ ÇEŞMESİ Yedikule, İstanbul. Çeşmenin ayna taşında, 16. yüzyılın ünlü hattatı Ahmed Karahisarî’nin, günümüzde Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde bulunan albümünde yer alan, müselsel besmelesi üslûbundaki Kelime-i Tevhid kitabesi yer alır. Uşşakî Tekkesi Çeşmesi, henüz o dönemde, bezemenin çok farklı algılandığının en güzel örneğidir. (19. yüzyıl sonu-20. yüzyıl başlarından cam negatif)

Calligrapher/ Hattat, İsmail Zühdî Efendi) (d. 1806) was an Ottoman calligrapher. ''AliyyülMürteza-Hasan-Hüseyin R.A'':
Calligrapher/ Hattat, İsmail Zühdî Efendi) (d. 1806) was an Ottoman calligrapher. ''AliyyülMürteza-Hasan-Hüseyin R.A''

Çırçırlı Ali Efendi B(?).1906 İstanbul, Fatih Translate (more or less): "O my Lord, make things easier for me, do not make things difficult for me. O My Lord, let my affairs end with goodness''

afız Vahdeti Bey 1832 Burdur. 1848 İstanbul' ''Aman mürüvvet''

Son Reisül hattaîn (Hattatların mesleki büyüğü) Hacı Kamil Akdik (d. 29 Kasım 1861, İstanbul - ö. 23 Temmuz 1941, İstanbul), (Kelime-i tehvid)


Çarşambalı Ârif Bey 1892 İstanbul


Master class, from left to right Calligrapher& painter ismail hakkı altunbezer, calligrapher Kamil Akdik, calligrapher&Marbling Ebru artist Necmeddin Okyay Mimar Sinan Fine Arts Academy Traditional Arts Department 1940'sCalligrapher/ Hattat: Halim Özyazıcı doodle study (1898-1964) Karalama Halim Bey..


Calligrapher/ Hattat: Mehmed Aziz Rufai 1871 Maçka -Trabzon, 1934 İstanbul

Mehmed Aziz Rufai 1871 yılında Trabzon Maçka. Hocası Bakkal Arif..Bir süre Mısır'a gidiyor orada kalıyor çalışıyor..Dönüşünden bir süre sonra da vefât ediyor 1934 İstanbul. Kabri Edirnekapı'da Muhteşem bir yazı....(r.a) Levhada şu yazılmış:   -بَلْ هُوَ‌ قُ‍‍رْ‌آنٌ‌ مَجِيدٌ فِي لَ‍‍وْحٍ‌ مَحْفُوظٍ ''Fakat o, şanlı bir Kur'an'dır, Korunmuş bir ana levhadadır. (lev-i mahfuzda) '':

Mehmed Aziz Rufai 1871 yılında Trabzon Maçka. Hocası Bakkal Arif..Bir süre Mısır'a gidiyor orada kalıyor çalışıyor..Dönüşünden bir süre sonra da vefât ediyor 1934 İstanbul. Kabri Edirnekapı'da Muhteşem bir yazı....(r.a) Levhada şu yazılmış: -بَلْ هُوَ‌ قُ‍‍رْ‌آنٌ‌ مَجِيدٌ فِي لَ‍‍وْحٍ‌ مَحْفُوظٍ ''Fakat o, şanlı bir Kur'an'dır, Korunmuş bir ana levhadadır. (lev-i mahfuzda) ''


Hattat Mehmed Şefik Bey (d. 1819 Beşiktaş ,İstanbul – ö. 1880), Bursa Ulu Camii hatlarının restorasyonu Ayasofya, Kudüs Kubbetü's Sahra.. İstanbul Üniversitesi'nin Bayezid'deki merkez binası üzerindeki yeşil zemin- sarı varak celi sülüs tarzı mermer kitabe...Beşiktaş Yahyâ Efendi dergahında medfun. Kayıp mezar taşı, 2007 yılında bulundu.


'HAK MEDED'' Calligrapher/ Hattat: Mehmed Hulusi Yazgan. “İstanbullu Hulusi Efendi” (d. 1868, İstanbul – ö. 1940, İstanbul), ............... Özellikle nesta’lik yazıda mahir. Sultanahmet Camii, Sultan Selim Türbesi, Bâyezid ve Merkez Efendi Camii’lerinde levhaları görülebilir. Ankara' da Eski TBMM binasındaki "Hakimiyet Milletindir" levhasını da Mehmet Hulûsi yazmıştır. 'Hulûsi' ismi mahlas. Asıl adı ''Mehmet'


A tughra (Ottoman Turkish: طغرا tuğrâ) is a calligraphic monogram, seal or signature of a sultan that was affixed to all official documents and correspondence. Belong to Sultan II. Abdulhamid Calligrapher/ Hattat: Mehmet Sâmi Efendi) (1837-1912) II. Abdülhamid'e ait tuğra. ''Abdül Hamid Han bin Abdül Mecid, el-muzaffer daimâ.'' İmza: Sami Efendi. Tarih: 1298 (1881, İstanbul)


Calligrapher/ Hattat, İsmail Zühdü Efendi) (d. 1806) was an Ottoman calligrapher.


Calligrapher/ Hattat: Halim Özyazıcı (1898-1964) "El kerim iza kadere afa" (Kerim olan, elinde gücü bulunduğunda affedendir.) Bazı yazılarda imza kısmına El-fakîr, El hakîr, Ez zayıf, gibi yazının muhtevâsına göre tevazu içerikli imzalar da eklemişler..Bazende Gufire lehu, gibi affını isteyen dualı cümleler taşıyan imzalar... Buradaki imzada en alttaki ince satır ''Resmeden, katiplerin en zayıfı Mustafa Halim Gufire lehu,'' manasında tevazu içeren dualı bir imza...#Geştalt incelemesi master tezimden alıntı.'Türk Hat Sanatında kompozisyon Kurgusu Ve Geometrik Altyapı' alanında ilk bir çalışma..2012 den beri araştırmacılara açık.. kaynak göstererek kullanabilirsniz. yök: tez2.yok.gov.tr/#gestalt #Mustafarakım my master thesis, quotation: [Graphical infrastructure and compositional construct of Turkish calligraphy art]' Kadir Yılmaz 2010-(2012) (Langue: Turkish) download adreses: (Requires membership https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Hafız Vahdeti Bey 1832 Burdur. 1848 İstanbul


Halim Özyazıcı (1898-1964) İstanbul ''Aman yâ fahr-i alem''

ountain pediment by Ahmed Karahisari (1468–1566) Karahisari was born in Karahisar. (Ottoman period)


Kazasker Mustafa Izzet Efendi) (b. 1801 - d. 16 November 1876), was an Ottoman composer, neyzen, poet and statesman best known for his calligraphy.

grave stone from ottoman calligrapher Sami Efendi, Location Yenikapi/ istanbul Yenikapı'da bir mezar taşı, Hattat Sami imzalı üzerinde  ''Rahmetullâhi Aleyh'' (Allah'ın rahmeti üzerine olsun, manasında.) yazılı:

grave stone from ottoman calligrapher Sami Efendi, Location Yenikapi/ istanbul Yenikapı'da bir mezar taşı, Hattat Sami imzalı üzerinde ''Rahmetullâhi Aleyh'' (Allah'ın rahmeti üzerine olsun, manasında.) yazılı


''Lâ mevcude İlla Hû'' "o'ndan başka varlık yoktur/Allah'tan başkası yoktur". An Dervishes Grave Stone /İstanbul


Sami Efendi's students Kamil Akdik, İsmail Hakkı Altunbezer, Necmeddin Okyay

A Neglected Cultural Treasure: Calllgrapher Karînâbatlı Hasan Hüsnü Effendi 1914 ''Amân Yâ Hazret-i Fahr-i Âlem- Amân lafzı senin ism-i şerîfinle müsâvîdir Anınçün 'âşıkın zârı amândır yâ Resûlallâh''

Çırçırlı Ali Efendi B(?).1906 İstanbul, Fatih Translate (more or less): "O my Lord, make things easier for me, do not make things difficult for me. O My Lord, let my affairs end with goodness"

“Mehmet Mecdi” Ketebeli Hicri 1226 (1811) “Ya Hazret-i Mevlana, Dost”:
“Mehmet Mecdi” Ketebeli Hicri 1226 (1811) “Ya Hazret-i Mevlana, Dost”


Mehmet Şefik Bey (b Istanbul, 1819?; d Istanbul, 1880). Ottoman calligrapher. بخط الثلث من آثار الخطاط العملاق محمد شفيق أفندي


Hattat Halim Özyazici: Caricature portrait: Master Calligrapher Halim Ozyazıcı 1898-1964 İstanbul (caricature from me 2011)


Hattat, (Calligrapher) Halim Özyazıcı (1898-1964) İstanbul

Painting By Calligrapher& Painter İsmail Hakkı Altunbezer (1873-1946) İstanbul:

Painting By Calligrapher& Painter İsmail Hakkı Altunbezer (1873-1946) İstanbul

alligrapher& painter İsmail Hakkı Altunbezer (1873-1946) İstanbul


Celi sülüs Levha / jali thuluth script İsmail Hakkı Altunbezer (1873-1946) İstanbul


Hattat, Neyzen Emin Dede (Yazici) 1883-1945 Ottoman Period master calligrapher, sufi music composer &"ney performer"

Calligrapher Hamid a winter's day work in studio 80's İstanbul.. Hamid al-Amidi was born in the town Diyarbakır Turkey (formerly known as the city of Amid) southeast Anatolia Ottoman period 1891/ Turkiye /1982 , His real name is Moses Azmi. He is also known by the name of Hamid Aitac. The name is then he used the pen (sing)name, Hamid.:

1975 The calligraphist-hattat, Hamid Aytaç(1891-1981 istanbul) works with the most talented student the Kirkuki calligraphist-hattat, Janna Adnan Ezat. Hamid Bey'in Kerkük'lü öğrencisi Cennet İzzet,

bY Ustad Mustafa Rakim. Mustafa Rakım, was an Ottoman calligrapher. (1757-1825) Together with his elder brother, the calligrapher Isma‛il Zühdü Efendi (d 1806) he extended and reformed Hâfiz Osman's style:
bY Ustad Mustafa Rakim. Mustafa Rakım, was an Ottoman calligrapher. (1757-1825) Together with his elder brother, the calligrapher Isma‛il Zühdü Efendi (d 1806) he extended and reformed Hâfiz Osman's style


Celi sülüs Levha / jali thuluth script İsmail Hakkı Altunbezer (1873-1946) İstanbul "Rutbetül ilmi a'lerrutebi. - Rütbelerin en yükseği ilim rütbesidir." (Hadis-i Şerif)

Celi Sülüs Levha Jali Thuluth script Hat/ Calligrapher: Ömer Vasfi Efendi 1880-1928 İstanbul

Emin Barın (1985) exhibition invitation card 90's.. orginal application on stone-Jeddah City Center by Emin Barın... Müsenna Besmele- Cidde Şehir merkezi taş üzerine uygulama..

Mehmet şefik bey (b Istanbul, 1819?; d Istanbul, 1880). Ottoman calligrapher. persian couplets: من ميسكين را مغشوق من مست محبت كرد مشال مردم مجنون مشهور ملامت كرد... Mim merkez alınarak oluşturulmuş Farça şiir: ''Men miskîn-râ ma‘şûk-ı men mest-i mahabbet kerd Merdüm-i Mecnûn-ı meşhûr-ı melâmet kerd...'''

signed by Sultan of the Ottoman Mahmud II (1784-1839) Mahmud II, was taught the art of calligraphy first by Gebecizade Mehmet Vasfi Efendi and later by Ustad Mustafa Rakim.:
signed by Sultan of the Ottoman Mahmud II (1784-1839) Mahmud II, was taught the art of calligraphy first by Gebecizade Mehmet Vasfi Efendi and later by Ustad Mustafa Rakim.


Not: 

https://pinterest.com/letteringarts7/ adresinde hazırladığım sayfadan bu sayfaya örnekler aktardım.
pinterest' in açıklama sınırından dolayı bazı bilgiler kısa kısa girilmek durumundaydı..
bunları yeniden  tashih etme vakti olmadı...